Automatiskt SMS när bilen

är klar och kunden kan betala beröringsfritt.